วันที่ เรื่อง ไฟล์
26/11/2562 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download
20/11/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download
31/10/2562 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download
08/10/2562 การจัดโครงสร้างการบริหารราชการของโรงพยาบาลวังวิเศษ Download
27/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องพักผู้ป่วยสูงอายุ ห้องน้ำ และห้องน้ำอาบน้ำ 4 เตียง Download
15/08/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาตใต้ คณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของโรงพยาบาลวังวิเศษ Download
15/08/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคของโรงพยาบาลวังวิเศษ Download
28/06/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องพักผู้ป่วยสูงอายุ ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ ๔ เตียง Download
30/04/2562 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download
26/04/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download
05/04/2562 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download
27/03/2562 การเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ลิงค์
28/02/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download
21/01/2562 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
25/12/2561 คำสั่ง โรงพยาบาลวังวิเศษ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) Download
25/12/2561 คำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
25/12/2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังวิเศษ พ.ศ.2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังวิเศษ Download
25/12/2561 การป้องการผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู้สัญญา Download
25/12/2561 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download
25/12/2561 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
25/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ในรอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561) Download
07/12/2561 การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เภสัช,ขับรถยนตร์) Download
04/12/2561 รายงานขอจ้างออกแบบระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย Download
08/10/2561 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download
08/10/2561 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Download

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือสนทนาภาษาอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

1 2 3 4 5 6

| 6 มกราคม 2559 |

คนดีในดวงใจของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปี 2562

j

| 6 พฤศจิกายน 2562 |

ผอ.รพ.วังวิเศษ และ จนท.รพ.วังวิเศษ ร่วมกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง"ต้นไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

ต้นรวงผึ้ง

| 12 กรกฎาคม 2561 |

ภาพกิจกรรม ล่าสุด : อันดามัน-อ่าวไทย วิ่ง...ด้วยหัวใจ (2018-04-26)

กิจกรรมอื่น ๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลวังวิเศษ
วัน เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
จันทร์ ฝากครรภ์, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
อังคาร วางแผนครอบครัว, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พุธ ตรวจสุขภาพเด็กดี, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พฤหัสบดี คลีนิคโรคความดัน, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
ศุกร์ คลีนิคเบาหวาน, ทำฟันผู้ป่วยนัด

| 5 พฤศจิกายน, 2015 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------