ลำดับ เรื่อง วันที่ ไฟล์
1 คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง DM / HTN 02 เมษายน 2561 Download
2 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 03 มกราคม 2561 Download
3 แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 26 มีนาคม 2561 Download

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือสนทนาภาษาอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

1 2 3 4 5 6

| 6 มกราคม 2559 |

คนดีในดวงใจของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปี 2558

j

(ต้องการดูรายละเอียด กดที่รูปภาพของแต่ละคน)

| 7 มกราคม 2559 |

โรงพยาบาลวังวิเศษ ขอบคุณน้องตองและครอบครัวที่ได้บริจาคถังออกซิเจน พร้อมมาตรวัดแรงดันโรงพยาบาลวังวิเศษจะได้นำไปให้ ผู้ป่วยใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป

ย

คุณน้องตองและครอบครัว

| 15 กุมภาพันธ์ 2559 |

ภาพกิจกรรม ล่าสุด : อันดามัน-อ่าวไทย วิ่ง...ด้วยหัวใจ (2018-04-26)

กิจกรรมอื่น ๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลวังวิเศษ
วัน เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
จันทร์ ฝากครรภ์, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
อังคาร วางแผนครอบครัว, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พุธ ตรวจสุขภาพเด็กดี, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พฤหัสบดี คลีนิคโรคความดัน, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
ศุกร์ คลีนิคเบาหวาน, ทำฟันผู้ป่วยนัด

| 5 พฤศจิกายน, 2015 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------