1. << การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560>>
  2. | 03 มกราคม 2561 | ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวังวิเศษ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. << โรคลมแดด >>
  2. โรคลมแดด คือการที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวกับความร้อนที่เกิดขึ้น(ภายนอก และภายในร่างกาย)ได้ ทำให้เกิดการเจ็บป่วย อาจมีอาการตั้งแต่น้อยจนถึงมาก
  3. h
  4. *** คลิกเพื่อขยายภาพ ***
  5. | 21 มีนาคม 2559 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือสนทนาภาษาอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

1 2 3 4 5 6

| 6 มกราคม 2559 |

คนดีในดวงใจของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปี 2558

j

(ต้องการดูรายละเอียด กดที่รูปภาพของแต่ละคน)

| 7 มกราคม 2559 |

โรงพยาบาลวังวิเศษ ขอบคุณน้องตองและครอบครัวที่ได้บริจาคถังออกซิเจน พร้อมมาตรวัดแรงดันโรงพยาบาลวังวิเศษจะได้นำไปให้ ผู้ป่วยใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อไป

ย

คุณน้องตองและครอบครัว

| 15 กุมภาพันธ์ 2559 |

ภาพกิจกรรม ล่าสุด : กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันโรคซิกา ในคลีนิก ANC (08/02/2559)

กิจกรรมอื่น ๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลวังวิเศษ
วัน เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
จันทร์ ฝากครรภ์, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
อังคาร วางแผนครอบครัว, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พุธ ตรวจสุขภาพเด็กดี, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พฤหัสบดี คลีนิคโรคความดัน, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
ศุกร์ คลีนิคเบาหวาน, ทำฟันผู้ป่วยนัด

| 5 พฤศจิกายน, 2015 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------