กราฟแสดง CMI ผู้ป่วยใน UC ของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปีงบประมาณ ต่าง ๆ
Chart.

รายละเอียดปีงบประมาณ: 2561  2562  2563  2564  2565  2566   หน้าแรก