โทร.075-296052

 • รับข้อร้องเรียน
 • ขึ้นทะเบียนเด็กเกิดใหม่
 • พรบ.รถ
 • งานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ทุกสิทธ์
 • รับสมัครจ่ายตรง
 • ประกันสังคม
 • ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธ์การรับษา

| 6 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานคอมพิวเตอร์
 • ห้อง server
 • ระบบอินเทอร์เน็ต
 • ระบบโทรศัพท์

| 9 พฤศจิกายน, 2015 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------