วันที่ เรื่อง ไฟล์
01/01/2564 นโนบาย IT Download
22/03/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download
21/03/2566 การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารให้บริการ Download
14/03/2566 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) จำนวน 4 รายการ Download
09/03/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download
28/02/2566 การเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน Download
02/03/2566 ขออนุญาตนำประกาศขายทอดตลาดพัศดุ ประจำปี 2565 Download
25/01/2566 การเผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน Download
10/01/2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง Download

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือสนทนาภาษาอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

1 2 3 4 5 6

| 6 มกราคม 2559 |

คนดีในดวงใจของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปี 2565

j

|05/09/2565|

ผอ.รพ.วังวิเศษ และ จนท.รพ.วังวิเศษ ร่วมกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง"ต้นไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

ต้นรวงผึ้ง

| 12 กรกฎาคม 2561 |

ภาพกิจกรรม ล่าสุด : อันดามัน-อ่าวไทย วิ่ง...ด้วยหัวใจ (2018-04-26)

กิจกรรมอื่น ๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลวังวิเศษ
วัน เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
จันทร์ ฝากครรภ์, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
อังคาร วางแผนครอบครัว, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พุธ ตรวจสุขภาพเด็กดี, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พฤหัสบดี คลีนิคโรคความดัน, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
ศุกร์ คลีนิคเบาหวาน, ทำฟันผู้ป่วยนัด

| 5 พฤศจิกายน, 2015 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------