คนดีในดวงใจของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปี 2558

j

(ต้องการดูรายละเอียด กดที่รูปภาพของแต่ละคน)

นางอาภรณ์ บุญทรงธรรม

หลักการดำเนินชีวิตส่วนตัว

  • เรียบง่าย ประหยัด แต่มีคุณค่าทางจิตใจ
  • กตัญญู ยุติธรรม ตรงไปตรงมา
  • ยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวทางการตัดสินใจ
  • วางแผนก่อนดำเนินงานทุกด้าน

หลักการดำเนินชีวิตส่วนรวม

  • เมื่อมีผลประโยชน์ ต้องนึกถึงความเป็นธรรม
  • งานส่วนร่วม เป็นหน้าที่หลักที่ต้องทำ
  • การได้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นความสุข

คติประจำใจ

  • การทำกรรมดี ส่งผลให้ชีวิตมีความสุข

| 7 มกราคม 2559 |