คนดีในดวงใจของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปี 2558

j

(ต้องการดูรายละเอียด กดที่รูปภาพของแต่ละคน)

นายแพทย์สมเกียรติ พยุหเสนารักษ์

หลักการดำเนินชีวิตส่วนตัว

  • เรียบง่าย ภายใต้เศรฐกิจพอเพียง

หลักการดำเนินชีวิตส่วนรวม

  • นำพาองค์กรสู้เป้าหมายภายใต้ข้อจำกัดที่มี

คติประจำใจ

  • มีเป้าหมาย ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

| 7 มกราคม 2559 |