1. << รณรงค์คัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ในระหว่างวันที่ 22 ก.พ.59 - 11 มี.ค.59
 2. ณ โรงพยาบาลวังวิเศษ ,รพ.สต.อ่าวตง และรพ.สต.เขาวิเศษ >>

  | 14 มกราคม 2559 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือสนทนาภาษาอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

1 2 3 4 5 6

| 6 มกราคม 2559 |

คนดีในดวงใจของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปี 2558

j

(ต้องการดูรายละเอียด กดที่รูปภาพของแต่ละคน)

| 7 มกราคม 2559 |

ภาพกิจกรรม ล่าสุด งานปีใหม่ 2559

กิจกรรมอื่น ๆ

 • กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันโรคซิกา ในคลีนิก ANC (08/02/2559)
 • ออกหน่วย พอสว

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลวังวิเศษ
  วัน เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
  จันทร์ ฝากครรภ์, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
  อังคาร วางแผนครอบครัว, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
  พุธ ตรวจสุขภาพเด็กดี, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
  พฤหัสบดี คลีนิค โรคความดัน, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
  ศุกร์ คลีนิคเบาหวาน, ทำฟันผู้ป่วยนัด

  | 5 พฤศจิกายน, 2015 |

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------