กราฟแสดง จำนวนผู้ป่วย ILI ของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปีงบประมาณ ต่าง ๆ
Chart.

รายละเอียดปีงบประมาณ: 2562  2563  2564  2565  2566  2567   หน้าแรก