กราฟแสดง จำนวนวันนอนผู้ป่วยในทั้งหมด ของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปีงบประมาณ ต่าง ๆ
Chart.

รายละเอียดปีงบประมาณ: 2562  2563  2564  2565  2566  2567   หน้าแรก